Przebieg pracy nad zleceniem stron oraz portali internetowych

:: Zebranie informacji od klienta.
:: Otrzymanie od klienta materiałów.
:: Analiza informacji oraz materiałów.
:: Analiza branży konkurencyjnej dla klienta.
:: Omówienie struktury strony oraz stylistyki.
:: Wykonanie projektu graficznego strony głównej dla klienta.
:: Ewentualne poprawki klienta do projektu graficznego strony głównej.
:: Wykonanie projektu graficznego podstron.
:: Ewentualne poprawki klienta do projektu graficznego podstron.
:: Konsultacje z klientem.
:: Wykonanie projektu (x)html, css, php (zależnie od strony albo portalu).
:: Wprowadzenie materiałów na stronę.
:: Konsultacja z klientem.
:: Ewentualne naniesienie poprawek.
:: Gotowy projekt.
:: Instalacja oraz konfiguracja na serwerze klienta (zależnie od wyboru klienta).
 

Translate