Przebieg pracy nad zleceniem grafiki komputerowej

:: Zebranie informacji od klienta.
:: Otrzymanie od klienta materiałów (jeśli projekt tego wymaga).
:: Analiza informacji oraz materiałów.
:: Omówienie projektu grafiki.
:: Wykonanie projektu graficznego dla klienta.
:: Ewentualne poprawki klienta do projektu graficznego.
:: Konsultacje z klientem.
:: Gotowy projekt.
:: Instalacja na serwerze albo dostarczenie dla klienta (zależnie od wyboru klienta).

 

Translate